اتاق های بازرگانی

اتاق های مشترک

اطاق بازرگانی ایران و آلمان
نشانی: تهران، بلوار آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، خیابان ناوک،
ساختمان شماره 7، طبقه اول
تلفن: 03113888
نمابر: 00747783

اطاق بازرگانی ایران و ارمنستان
نشانی: تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، بین دریای نور
و کوه نور، پلاک 512 ، طبقه دوم غربی
00237728- تلفن: 4
نمابر: 00718717

اطاق بازرگانی ایران و استرالیا
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، پلاک 527
00018887- تلفن: 2
نمابر: 00052333

اطاق بازرگانی ایران و ایتالیا
نشانی: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان شهید سرافراز، کوچه هفتم، پلاک
28 ، طبقه چهارم، واحد 71 ، کدپستی: 32078
تلفن: 00728808
نمابر: 00725711

اطاق بازرگانی ایران و انگلستان
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از چهارراه فرصت، جنب لانه جاسوسی،
شماره 527
00078813 و 00052333 – تلفن: 4
نمابر: 00038258

اطاق بازرگانی ایران و اوکراین
نشانی: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، پلاک 35
تلفن: 00047154
نمابر: 00082573

اطاق بازرگانی ایران و روسیه
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، پلاک 527 ، کدپستی: 32037
تلفن: 00070838
نمابر: 00052333 و 00070838

اطاق بازرگانی ایران و عراق
نشانی: تهران، ضلع شمالی خیابان طالقانی، پلاک 527
تلفن: 00038278

نمابر: 00038278
اطاق بازرگانی ایران و فرانسه
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 12 ، پلاک 58 ، کدپستی:
32380
تلفن: 00777023 و 00741708
نمابر: 00778804

اطاق بازرگانی ایران و کانادا
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، پلاک 527 ، طبقه اول
00038838- تلفن: 37
نمابر: 00184870
اطاق بازرگانی ایران و لیبی
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، شماره 527 ، طبقه چهارم
00078813- تلفن: 4
نمابر: 00052332


Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat